Müügitingimused

ÜLDTINGIMUSED

 1. Müügitingimused kehtivad melior.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja STAR COMPANY OÜ (edaspidi melior.ee) vahel teenuste ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
 2. Melior.ee toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
 3. Melior.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse melior.ee veebilehel.

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

 1. Melior.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid teenuseid ja protseduure.
 2. Melior.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest STAR COMPANY OÜ arvelduskontole.
 3. Melior.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
 4. Makse kättesaamise kohta saadab melior.ee Kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

HINNAD

 1. Kõik melior.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Melior.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TEENUSE EEST TASUMINE

 1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank, Danske Pank, Nordea Pank, LHV Pank ja Krediidipank pangalingiga või krediitkaardiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks. Melior.ee puudub ligipääs Kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.
 2. Müügileping loetakse sõlmituks kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

TAGASTAMISÕIGUS

 1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates teesune ostust.
 2. Kasutamata teenuse tagastamiseks tuleb esitada teenuse tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil melior@melior.ee 14 päeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, teenuse nime ning arve või tellimuse numbrit.
 3. Raha tagastatud teenuse eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

PRIVAATSUS

 1. Melior.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku melior.ee´le enda isikuandmete töötlemiseks.
 2. Melior.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

MUUD TINGIMUSED

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Melior.ee’l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.